Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Phan Thanh Mão.
 
L9826
 
168
 
MB
 

Phan Thanh Mão. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An : LA TS kinh tế : 05.02.09 / Đại học Kinh tế Quốc dân. - H., 2003. - 168tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9826.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến