Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Những giải pháp hoàn thiện công nghệ quảng cáo tHương mại tại các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
An Thị Thanh Nhàn.
 
L9828
 
183
 
MB
 

An Thị Thanh Nhàn. Những giải pháp hoàn thiện công nghệ quảng cáo tHương mại tại các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Đại học THương mại Hà Nội. - H., 2003. - 183tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9828.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 41 khách Trực tuyến