Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Quan hệ kinh tế của Mỹ với Nhật Bản những năm 1990 và tác động đối với khu vực châu á - Thái Bình Dương :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Kim Sa.
 
L9829
 
234
 
MB
 

Lê Kim Sa. Quan hệ kinh tế của Mỹ với Nhật Bản những năm 1990 và tác động đối với khu vực châu á - Thái Bình Dương : LA TS kinh tế : 5.02.12 / Viện Kinh tế Thế giới. - H., 2003. - 234, 10tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 195-208
 
luanan_9829.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 43 khách Trực tuyến