Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Nhà máy sản xuất thiết bị làm đá và kho lạnh
 
Công nghệ thực phẩm
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất kho lạnh: 100 tấn/ngày; 200 tấn/ngày; 300 tấn/ngày; 500 tấn/ngày; 800 tấn/ngày và 1.000 tấn/ngày với giá thiết bị (FOB) tương ứng là 14.000 USD; 76.000 USD; 121.000 USD; 162.000 USD; 211.000 USD; và 214.000 USD.
 
15.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 10 khách Trực tuyến