Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất xirô tinh bột
 
Công nghệ thực phẩm
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất sản xuất - 3 tấn/ngày. Giá thiết bị - 95.000 USD.
 
17.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 15 khách Trực tuyến