Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản suất sữa tươi
 
Công nghệ thực phẩm
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất - 6.000 lít/ngày; 10.000 lít/ngày. Giá FOB thiết bị - 286.000 USD.
 
19.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 11 khách Trực tuyến