Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Phản ứng styrene và butadien - Quy trình nhũ tương lạnh
 
Công nghệ của các sản phẩm hữu cơ khác
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Anh
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất - 5.000 tấn/năm.
 
181.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 26 khách Trực tuyến