Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất axit oxalic
 
Công nghệ của các sản phẩm hữu cơ khác
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
ấn Độ
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Đặc tính sản phẩm - 99,8% tinh thể và bột. Giá thiết bị - 1,2 triệu USD.
 
189.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến