Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất methamidophos
 
Công nghệ của các sản phẩm hữu cơ khác
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Hàn Quốc
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất - 4 tấn /ngày. Giá thiết bị - 1.800.000 USD.
 
204.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến