Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Xử lý nước thải
 
Kỹ thuật máy
 
Catalo
 
2001
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Đức
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất - 1 bộ/14 ngày Giá thiết bị sản suất - 30.000 USD
 
501.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến