Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Công nghệ tổng hợp DDVP - Diclorvos
 
Công nghệ của các sản phẩm hữu cơ khác
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Hàn Quốc
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất - 3 tấn /ngày. Giá thiết bị - 1.300.000 USD.
 
206.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến