Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất dây nhựa mềm
 
Công nghệ của các sản phẩm hữu cơ khác
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công nghệ sản xuất dây nhựa polypropylene mềm. Có thể sản suất sợi 20.000 đơn, đường kính từ 1 đến 6 mm. Công suất - 158,4 tấn sợi mềm/330 ngày. Giá thiết bị - 238.000 USD.
 
28.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến