Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất bít tất
 
Kỹ thuật dệt
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất - 40 đến 140 đôi/10 giờ. Tài liệu nêu rơ giá tiền của từng thiết bị cụ thể.Ví dụ Giá máy trục đơn - 10.500 USD.
 
29.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 7 khách Trực tuyến