Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

May quần áo bảo hộ lao động
 
Kỹ thuật dệt
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất - 250.000 bộ/năm. Giá thiết bị - 357.000 USD.
 
31.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 16 khách Trực tuyến