Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất thùng nhựa bằng phương pháp đúc thổi
 
Công nghệ của các sản phẩm hữu cơ khác
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Dung lượng thùng - 5, 10, 20, 500, và 1.000 lít. Giá FOB thiết bị - 671.000 USD.
 
59.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 12 khách Trực tuyến