Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất tấm polyvinyl clorua kiểu sóng lượn cứng
 
Công nghệ của các sản phẩm hữu cơ khác
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất tối thiểu - 110 tấn/tháng/máy đùn. Giá FOB thiết bị - 705.000 USD.
 
60.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 23 khách Trực tuyến