Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Đúc chất dẻo [Công nghệ đúc bóng nhựa]
 
Công nghệ của các sản phẩm hữu cơ khác
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất sản xuất - 57.500 quả bóng/tháng. Giá FOB thiết bị - 213.000 USD.
 
61.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến