Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất cốc tách bằng gốm
 
Nghề gốm và các công nghệ liên kết
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Sản phẩm: cốc, tách, lọ hoa, đĩa.v.v. Công suất - 1.300 tấn/năm. Giá FOB thiết bị - 2.950.000 USD.
 
63.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 19 khách Trực tuyến