Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất cấu kiện/khối bê tông
 
Nghề gốm và các công nghệ liên kết
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất : loại dầy 100 mm - 1.200 chiếc/giờ, loại 150mm - 900 chiếc/giờ, loại 190 mm - 900 chiếc/giờ. Giá FOB thiết bị - 190.000 USD.
 
67.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 12 khách Trực tuyến