Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất gạch (vật liệu chịu lửa)
 
Nghề gốm và các công nghệ liên kết
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất - 10.000 tấn/năm. Giá FOB thiết bị - 3.143.000 USD.
 
68.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 11 khách Trực tuyến