Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Sản xuất cọc bê tông
 
Nghề gốm và các công nghệ liên kết
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất - 750 chiếc/năm (làm việc 1 ca). Giá FOB thiết bị - 1.514.000 USD.
 
69.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến