Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

CƠ CHẾ CỦA PHẢN ỨNG XÚC TÁC PHÂN HỦY H2O2 BẰNG PHỨC Mn(Acry)2+ TRONG HỆ H2O - Mn2+ - Acry - H2O2 (I)
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3330.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 12 khách Trực tuyến