Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

FCA VÀ TIẾN HÓA ONTOLOGY TỰ ĐỘNG
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3334.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 8 khách Trực tuyến