Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN KHẢ NĂNG TĂNG SINH CHỒI VÀ RỄ IN VITRO LAN HOÀNG THẢO SHAVIN WHITE (Dendrobium Shavin White)
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3343.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 6 khách Trực tuyến