Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG SINH HỌC CỦA NẤM Trichoderma sp. ĐỐI VỚI NẤM GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CẤY CÓ MÚI
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3346.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 5 khách Trực tuyến