Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM CỦA VI KHUẨN LACTOBACCILUS TRÊN CHỦNG NẤM MỐC LASIODIPLODIA PSEUDOTHEOBROMAE GÂY BỆNH TRÊN CHÔM CHÔM SAU THU HOẠCH
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3348.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 6 khách Trực tuyến