Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

KHAI THÁC KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN BẰNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3355.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 4 khách Trực tuyến