Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CHẤT TẠO LIÊN KẾT NGANG ĐẾN TÍNH CHẤT MÀNG CHỈ THỊ PVA/CHITOSAN/ANTHOCYANIN
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3359.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến