Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

TIỀM NĂNG SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ LAI TẠO CÁC GIỐNG LÚA THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3374.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 8 khách Trực tuyến