Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN SỰ TĂNG SINH CHỒI VÀ TẠO RỄ IN VITRO CÂY SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.)
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3375.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến