Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

USE OF WHEY PROTEIN FOR ENCAPSULATION AND CONTROLED RELEASE OF PROBITOIC FROM PROTEIN MICROENCAPSULATE IN EX VIVO PORCINE GASTROINTESTINAL CONTENTS
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3382.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến