Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TINH DẦU QUẾ, SẢ CHANH, HÚNG QUẾ, BẠC HÀ VÀ TÁC DỤNG KẾT HỢP CỦA CHÚNG TỚI SACCHAROMYCES CEREVISIAE VÀ ASPERGILLUS NIGER
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3387.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 23 khách Trực tuyến