Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỚNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU VANG TỪ TRÁI CHÙM RUỘT (PHYLLANTHUS ACIDUS)
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3388.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến