Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐÔNG TỤ ĐẾN TÍNH CHẤT KHỐI ĐÔNG PROTEIN TRÊN DỊCH SỮA ĐẬU NÀNH HÀM LƯỢNG 7%
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3389.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến