Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO CHO TỈNH ĐỒNG THÁP
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3431.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến