Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

CHỌN DÒNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DÒNG LÚA ƯU TÚ THEO MỤC TIÊU CHỊU MẶN VÀ HÀM LƯỢNG AMYLOSE THẤP
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3433.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 14 khách Trực tuyến