Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC KHÁNG BỆNH HÉO XANH VI KHUẨN (Ralstonia solanacearum Smith) BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3460.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến