Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CỦA CAM MẬT KHÔNG HẠT (C. sinensis L. Osbeck), CAM SÀNH (C. nobilis Lour.) TRÊN GỐC GHÉP CHỊU ĐẤT PHÈN TẠI TÂN PHƯỚC-TIỀN GIANG
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3469.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 18 khách Trực tuyến