Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH KỸ THUẬT MỚI TRÊN GIỐNG MÍA SUPHANBURI 7 TẠI HẬU GIANG
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3496.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 35 khách Trực tuyến