Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP BỌ PHẤN TRẮNG HẠI LÚA (Aleurocybotus indicus David & Subramaniam) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3507.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 18 khách Trực tuyến