Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG PĐ211 VÀ P9 TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3508.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến