Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

SẢN XUẤT GIỐNG LÚA THÍCH NGHI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG VEN BIỂN CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3509.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 10 khách Trực tuyến