Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC SÂU ĐỤC TRÁI BƯỞI Citripestis sagittiferella Moore (Lepidoptera: Pyralidae) TẠI TIỀN GIANG
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3513.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến