Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ RUỒI ĐỤC QUẢ PHƯƠNG ĐÔNG (BACTROCERA DORSALIS H.) VÀ RUỒI ỔI (Bactrocera correcta B.) TẠI TỈNH BÌNH THUẬN
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3515.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 26 khách Trực tuyến