Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT, ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC SH-BV1 PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG VÀ NẤM BỆNH HẠI RỄ HỒ TIÊU, CÀ PHÊ Ở GIA LAI VÀ ĐĂK NÔNG
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3524.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 26 khách Trực tuyến