Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA KỸ THUẬT TƯỚI ƯỚT KHÔ XEN KẼ (AWD) TRONG CANH TÁC LÚA NƯỚC Ở VIỆT NAM
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3556.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 23 khách Trực tuyến