Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO CHO CANH TÁC LÚA DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN SÓC TRĂNG
 
Khoa học kỹ thuật
 
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3561.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến