Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Xưởng mạ
 
Công nghệ làm sạch, tô màu, tráng mặt ngoài
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Sản phẩm - bulông mạ. Công suất 1.000 kg/ngày. Giá FOB thiết bị - 87.000 USD.
 
75.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 17 khách Trực tuyến