Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Nhà máy sản xuất mỳ ăn liền
 
Công nghệ thực phẩm
 
Catalo
 
1999
 
P. O. Box 300, A-1400 Vienna, Austria
 
 
Nhật
 
CNNT-1
 
4
 
1MB
 

Công suất 30.000 gói/ngày 8 tiếng. Giá thiết bị (FOB) - 161.000 USD
 
13.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 16 khách Trực tuyến