Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất Axit gluconic từ rỉ đường bằng Aspergillus niger
 
26/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
ttkhcn_2016_3849.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 41 khách Trực tuyến